Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Systemarkitekter

Rollen som systemarkitekt kräver en ingående kunskap om och förståelse för den verksamhet som det blivande systemet skall stödja.

Centidos försäkringskunnande och förståelse för användarnas krav och önskemål gör några av oss särskilt lämpade som systemarkitekter. Vi kan utnyttja vår erfarenhet från många olika utvecklingsprojekt till att hitta den optimala systemlösningen och undvika de misstag som annars kan fördröja och fördyra projekten.