Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Specialiserade systemutvecklare

En bred kompetens är inte alltid tillräckligt. Ibland krävs kunnande på djupt detaljerad nivå. Centido har sådan kompetens, t.ex. vad gäller dokumenthantering och utdatasystem, två viktiga komponenter i försäkringssystem.

Vi åtar oss att bistå Era egna systemutvecklare med vår specialistkunskap när så erfordras.