Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Om företaget

En viktig ingrediens i Centidos affärsmodell är dess bransch- och verksamhetsorientering.

Genom branschorienteringen uppnås en ökad produktivitet hos konsulten som tillgodogörs kunden genom sänkta kostnader och förbättrad kvalitet.

Centido fokuserar inledningsvis på försäkringsbranschen. Samtliga av våra konsulter har skaffat sig ett brett och djupt försäkringskunnande genom mångåriga engagemang hos ett flertal kunder.

Centido baserar sin ägarstrategi på att bolagets ägare skall vara verksamma i bolaget.

För att ha fortlöpande kontroll över kvaliteten skall Centido endast växa genom organisk tillväxt.

De finansiella målen och konsulternas debiteringsgrad är lägre än branschgenomsnittet för att tillförsäkra en fortlöpande vidareutbildning av konsulterna.

Organisationen skall vara ”platt” för att ge snabba beslutsvägar så att den enskilde kunden och konsulten lätt skall ha tillgång till bolagets ledning.

Vid rekrytering läggs särskild vikt att personalen omfattas av den värdebas om kundnytta som är utmärkande för Centido.

Belöningsprogrammen är relaterade till kundnytta/kundtillfredsställelse.

Istället för traditionella hierarkiska karriärer uppmuntras ”karriärer” i befattningen med utökat ansvarstagande, fördjupat kunnande och förmågan att skapa kundnytta.

Avtalsrelationen mellan Centido och kunden skall utformas så att kundnytta uppstår. I största möjliga utsträckning skall Centido därför erbjuda fastpris åtagande där så är möjligt.

Centido är övertygad om att konsekvent tillämpning av ovanstående affärsmodell skapar förutsättningar att skapa långsiktiga relationer mellan kunden och konsulten.

Vi ser fram mot att genom ett engagemang hos Er få möjlighet att visa att vår affärsmodell kommer att leverera en kundnytta som kommer att motsvara Era förväntningar.